Service och reparation

Boka tid

Boka gärna din tid via 1177 Vårdguiden och undvik väntetid för service! Ange alltid telefonnummer till personen vi kan kontakta vid frågor om servicen. 

Drop in

Vi erbjuder även drop in för service av ditt hjälpmedel under alla helgfria vardagar 8-16.30. Vi har extra hög belastning kl. 11-13 så om du har möjlighet att komma en annan tid blir din väntetid troligtvis kortare. 

Att tänka på vid service

Ett hjälpmedel som lämnas för service ska vara väl rengjort. Om du ombeds att ange ett registreringsnummer/individnummer så hittar du det på den etikett som sitter på hjälpmedlet och består av en bokstav med efterföljande siffror. Om hjälpmedlet är specialanpassat finns en särskild etikett med den informationen.

Skador utöver normalt slitage  

Om ett hjälpmedel skadas utöver normalt slitage kan du som patient bli ersättningsskyldig. Mer information om detta kan du läsa här.

Service kvällar, nätter och helger

Nödsituation på grund av att ditt hjälpmedel har gått sönder utanför våra ordinarie öppettider? Vi har medicintekniska ingenjörer i beredskap utanför ordinarie öppettider. Telefonnumret är detsamma som under våra ordinarie öppettider.

Kontakt

Ring 08- 123 675 00 och välj menyval 4 för tekniska frågor. 

Mätare av blodets koagulationsförmåga

Om du har problem med din mätare av blodets koagulationsförmåga,  Coaguchek eller MircroINR, ska du alltid ta kontakt med din utbildande enhet (Danderyd eller Huddinge). De hjälper till att åtgärda felet alternativt byter ut mätaren.