Medgivande till autogiro

Autogiro innebär att pengar automatiskt dras från anmält konto varje gång din räkning ska betalas. Anmäl dig till vår autogirotjänst så ser vi till att dina fakturor automatiskt blir betalda på förfallodagen. Autogiro är en trygg, säker och kostnadsfri tjänst. Inga pengar dras från kontot utan att vi har informerat dig, vad och hur mycket du ska betala.

Blankett autogiro

Fyll i blanketten och posta den till: 

Medicinteknisk apparatur i hemmet
Patientfakturering
Box 139
125 23 Älvsjö

Observera att ort, datum och din underskrift behöver skrivas för hand. De fullständiga villkoren finns på sidan 2 i blanketten.

Anmälan

Genom att fylla i blanketten för autogiroanmälan tillåter du att Medicinteknisk apparatur i hemmet får göra uttag från ditt angivna konto för betalning av patientavgift för hjälpmedel. Banken är inte skyldig att prova behörigheter av eller meddela dig i förväg om begärda uttag. Uttag belastar ditt konto enligt bankens regler. Meddelanden om uttag får du från banken. Du kan begära att autogirot flyttas till annat konto inom samma bank eller till konto i annan bank.

Godkännande och information

Medicinteknisk apparatur i hemmet får göra uttag från ditt konto på förfallodagen om du innan förfallodagen blivit meddelad om belopp, förfallodag och betalningssätt.

Pengar måste finnas på kontot

Du ska se till att tillräckligt mycket pengar finns på kontot på förfallodagen. Om pengarna inte räcker för betalning av fakturan på förfallodagen får Medicinteknisk apparatur i hemmet göra fler uttagsförsök under kommande fem arbetsdagar.

Stoppa betalningarna via Autogiro

Autogirot gäller tillsvidare. Du kan stoppa betalningen via Autogiro eller avsluta autogirot helt genom att du kontaktar banken.

Rätten för banken och Medicinteknisk apparatur i hemmet att avsluta autogirot

Banken och Medicinteknisk apparatur i hemmet har rätt att avsluta anslutningen till autogirot 30 dagar efter det att du har fått meddelande om detta. Banken och Medicinteknisk apparatur i hemmet har också rätt att omedelbart avsluta din anslutning till Autogiro om det vid upprepade tillfällen inte funnits tillräckligt med pengar på kontot på förfallodagen eller om anmält konto har avslutats.

Kontakt

Telefonnummer

08-123 675 00
Menyval 5 - patientfakturor

E-post

hjmspatfakt.slso@regionstockholm.se