Allmänna blanketter

Hur skickas blanketterna? 

Blanketter ska skickas med post till Medicinteknisk apparatur i hemmet, Box 4100, 171 00 Solna.

Blanketten behöver handläggas skyndsamt - hur gör vi? 

För två typer av blanketter görs ett undantag, nämligen Ansökan om Enstaka ärende och Beställning av personbundet hjälpmedel (utomlänsförskrivare). Dessa blanketter kan skickas med e-post under förutsättning att inga personuppgifter finns på den inskickade blanketten. Kundtjänst på MAH ringer upp dig som förskrivare för komplettering av patientens uppgifter. 

Se till att du har senaste versionen

Vi uppdaterar våra blanketter kontinuerligt. Var därför uppmärksam på om du har den senaste versionen av en blankett. Blanketten laddas ned när du trycker på respektive länk.