Diabeteshjälpmedel

MAH handlägger beställningar av diabeteshjälpmedel i form av sensorer, sändare, avläsare och batterier till Continuous glukos monitoring (CGM) och Flash glukosövervakning (isCGM) och insulinpumpar.

Uttag av sensorer och sändare

Nya uttag av sensorer eller sändare görs genom att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster alternativt ringa till 08-123 675 00. Beställningsformuläret för patienter som tidigare fanns på denna hemsida togs bort 28 februari. 

Checklista inför förskrivning

Beställningar av diabeteshjälpmedel görs i Beställningsportalen av en förskrivare. Denna checklista har skapats till dig som är förskrivare för att underlätta arbetet vid förskrivning av diabeteshjälpmedel. 

Den 27 januari förändrades förskrivningssättet för de förskrivare som förskriver
insulinpumpar, CGM och isCGM, i Beställningsportalen. I Hälso- och sjukvårdsförvaltningens information kan du som förskrivare se hur du gör en beställning i Beställningsportalen för detta sortiment.    

Sortiment

Klicka här för att se vilka produkter som ingår i sortimentet Diabeteshjälpmedel. 

Förskrivningskriterier

I Hjälpmedelsguiden kan du läsa mer om förskrivningsrätt och förskrivningskriterier för diabeteshjälpmedel.