Inom och utom länet

I vårdgivarguiden hittar du information om vad som gäller kring Hjälpmedel i annat län än där personen är folkbokförd.

Hjälpmedelsverksamheternas rutin för en person som får hjälpmedel förskrivet i annat län

Förskrivaren ska använda sig av denna beställningsblankett  "Beställning av personbundet hjälpmedel (utomlänsförskrivare)".  Vi rekommenderar att du som förskrivare i första hand ringer 08-123 476 00 menyval 1, be att få tala med kundansvar.

Hjälpmedelsverksamheternas rutin för person folkbokförd i annat län och får hjälpmedel förskrivet i Stockholms län

Vid beställning av hjälpmedel till patient, folkbokförd i annat län, ska Beställningsportalen användas. Förskrivaren ska alltid kontakta hjälpmedelsverksamheten eller regionen som patienten är folkbokförd i för information om aktuell faktureringsadress och kontaktperson innan en beställning i Beställningsportalen genomförs. 

Information gällande annan betalare

Namn och telefonnummer till kontaktperson ska alltid anges och kan skrivas i fritext i beställningen. När du ska göra en beställning med annat betalansvar än Region Stockholm behöver du ha med följande uppgifter:

Övrigt sortiment: I Beställningsportalen ska du som förskrivare välja "Kommun/annans ansvar" under rubriken ”Välj önskad åtgärd”.

  • Ange fakturamottagare, kundnummer*, telefon, faktureringsadress, postnummer och ort samt kontaktperson.

Sortiment Diabetes

Under rubriken Fakturainformation ska följande uppgifter anges i Beställningsportalen:

  • Ange fakturamottagare/hemlandsting, kundnummer*, telefon, adress (faktureringsadress), postnummer och ort samt kontaktperson.

*Du kan ange din referens i rutan där du fyller i kundnummer i Beställningsportalen. En referens kan antingen bestå av siffror, bokstäver eller både och.

Beställningen kommer att felfällas om ovannämnda uppgifter saknas. 

Kopia på EU-kortet

Vid beställning av ett hjälpmedel mot en EU-patient är det viktigt att du kontrollerar att patienten har ett giltigt EU-kort från sitt hemland. Detta ska du alltid ta en kopia på (både fram och baksida) och skicka till:

Hjälpmedelsverksamheterna
Att: kundreskontran
Box 139
125 23 Älvsjö

Kopia på intyg från Försäkringskassan

Vid beställning av ett hjälpmedel mot en utlandssvensk patient är det viktigt att du kontrollerar att patienten har ett giltigt intyg från Försäkringskassan. Intyget heter ”rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”.
Detta ska du alltid ta en kopia på och skicka till:

Hjälpmedelsverksamheterna
Att: kundreskontran
Box 139
125 23 Älvsjö

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/inom-utom-lanet/svenskar-bosatta-i-andra-lander/

https://vardgivarguiden.se/administration/patientadministration/patientavgifter/turisthandboken/