Leverans av hjälpmedel till patient och förskrivare

Före hämtning och lämning av hjälpmedel hos patient ringer våra chaufförer och aviserar att de är på väg. Undantag till detta är endast om förskrivaren angett något annat vid beställning av hjälpmedlet.

I körschemat kan du se vilka dagar vi hämtar och lämnar hjälpmedel i ditt område. 

Körschema