Förskrivning av hjälpmedel

Hjälpmedel ska förskrivas enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att patientens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas.

Varje förskrivning kräver en individuell behovsbedömning, där patienten själv är delaktig. Alla som förskriver hjälpmedel ska ha kunskap om förskrivningsprocessen och vilket ansvar och vilka skyldigheter som följer med att förskriva hjälpmedel.

Vårgivarguiden/ Hjälpmedelsguiden

Besök Vårdgivarguiden/ Hjälpmedelsguiden för mer information kring förskrivning av hjälpmedel. 

Beställningsportalen

Beställning av hjälpmedel görs i Beställningsportalen.