Säkerhetsmeddelande NordicInfu Care AB

Säkerhetsmeddelande om Omnipod DASH® Personal Diabetes Manager (PDM).

Du kan läsa säkerhetsmeddelandet här.