Säkerhetsmeddelande Abbott

Säkerhetsmeddelande om FreeStyle LibreLink appen för Android och FreeStyle Libre 3 appen för Android.

Du kan läsa säkerhetsmeddelandet här.