Säkerhetsmeddelande Medronic

Säkerhetsmeddelandet avser MiniMed™ 780G-insulinpump

Du kan läsa säkerhetsmeddelandet här.

Publicerad 2024-01-16