Leveransförsening inhalator från Philips

2021-11-15: Leverantör Philips AB kan i dagsläget inte leverera inhalator Innospire Go eller munstycksenhet till Innospire Go. Annan modell av inhalator kan istället förskrivas.

Publicerad 2021-11-15