Egenansvar för batterier till insulinpumpar

2018-08-15: Från och med 15 augusti 2018 kan inte batterier till insulinpumpar längre beställas från Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) efter beslut från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Detta gäller även för dig som tidigare fått uttag från MAH.