Ny upphandlad enteral nutritionspump

2018-04-23: Compat Ella från Nestlé är den pump som är upphandlad.

Pump, ryggsäck och stativ finns att beställa från Medicinteknisk Apparatur i Hemmet (MAH). Aggregat beställas via Onemed.

Nutritionspumparna Amika från Fresenius Kabi och Flocare Infiniti från Nutricia kan fortsätta förskrivas i mån av tillgång. Enbart rekonditionerade pumpar finns att tillgå.

För mer information, se förskrivningsunderlagen för de olika pumparna i Beställningsportalen under funktionsrad 041924 - Infusionspumpar "Infusionspump för enteral nutrition"