Socialstyrelsens förskrivarutbildning i Förskrivningsprocessen

2018-12-19: Du som förskrivare ska ha gått Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning för att kunna förskriva hjälpmedel i Beställningsportalen.

Nytillkomna förskrivare

Under 2018 har alla nya förskrivare, som i sitt uppdrag förskriver hjälpmedel, utfört Socialstyrelsens förskrivarutbildning innan de fått behörighet i Beställningsportalen.

Befintliga förskrivare

Befintliga förskrivare har uppmanats att utföra webbutbildningen under 2018 för att ha fortsatt behörighet att förskriva hjälpmedel. Förskrivare ska ha utfört webbutbildningen före 31 mars 2019. Om inget intyg från genomgången utbildning har laddats upp senast 1 april 2019, kommer användarkontot till Beställningsportalen att inaktiveras. 

Beslut från HSF

Webbutbildningen i Förskrivningsprocessen är en obligatorisk förskrivarutbildning vilket är beslutat av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). 

Mer information

All information om webbutbildningen hittar du i länkarna nedan.