Från 1 september tar vi inte längre emot blanketter med personuppgifter via fax

2021-08-30: Från 1 september kommer vi inte längre använda fax för att ta emot blanketter som innehåller en patients personuppgifter.

Fax tas bort från MAH

Faxen tas bort och kommer inte kunna användas framöver.  

Hur skickas blanketter efter 1 sept?

Post 

Alla blanketter som innehåller en patients personuppgifter ska skickas med post. Blanketter skickas även fortsättningsvis till:

Medicinteknisk apparatur i hemmet
Box 4100
171 04, Solna

Undantag - två typer av blankett kan e-postas

Två av våra blanketter behöver ibland hanteras skyndsamt och därför finns ett alternativt tillvägagångssätt. 

Från 1 september kommer blanketterna "Beställning av personbundet hjälpmedel (utomlänsförskrivare)" samt "Ansökan om enstaka produkt utanför sortimentet - Enstaka ärende" även kunna e-postas. Detta under förutsättning att patientens personuppgifter inte finns med på blanketten.

Förskrivarens uppgifter ska dock finnas med på blanketten eftersom kundtjänsten på MAH kommer att kontakta hen för komplettering av patientens uppgifter. 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift kan vara ett personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-post eller annat som kan avslöja en persons identitet. 

Blanketter utan personuppgifter

Blanketten som används vid förskrivning av hjälpmedel till person med skyddade personuppgifter (skyddad ID) har särskilda rutiner. Läs mer om detta här. 

Publicerad 2021-08-30