Säkerhetsmeddelande

2021-07-05: UPPDATERAD INFORMATION gällande säkerhetsmeddelande för Philips Respironics CPAP- och Bi-Level PAP-enheter samt Philips Respironics enhetsmodeller från serierna Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30 och BiPAP A30/A40.

Har du produkter som är berörda av säkerhetsmeddelandet behöver du inte registrera din apparat. Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) tar ansvar och kommer registrera samtliga berörda apparater till Philips kvalitetsavdelning.

MAH har just nu fortlöpande kontakt med Philips för att så snabbt som möjligt planera in rätt insats och åtgärd gällande de kvalitetsbrister som framkommit på en del av Philips produkter. Berörda förskrivare är informerade.

Frågor om informationen i säkerhetsmeddelandena hänvisas till Philips.

Läs säkerhetsmeddelandet från Philips här

Vi kommer fortlöpande uppdatera informationen här på mah.sll.se. 

Vi beklagar det inträffade. 

Publicerad 2021-06-24